La línia Barcelona-Vallès oferirà a partir de demà dimecres, 1 d’abril, un servei adaptat a la mobilitat existent, complint els requeriments de demanda i espai. La línia Llobregat-Anoia manté des d’ahir les freqüències de cap de setmana amb trens de doble composició per oferir més espai i amb reforços puntuals per garantir que l’ocupació del tren serà inferior al terç requerit.