Corresponen als dos àmbits d’actuació del projecte: Cambrils – Tarragona i Cambrils – Reus i estaran redactats en 5 i 6 mesos, respectivament. Les pròximes setmanes FGC adjudicarà també els estudis d’impacte ambiental així com el Pla especial d’infraestructura ferroviària amb l’objectiu de disposar de tots els estudis aprovats la tardor de 2021.