El Consell Social d’FGC serà un òrgan consultiu que fomentarà la participació de la societat en la presa de decisions de la companyia. ESCI-UPF també assessorarà FGC en la revisió i actualització de les seves actuacions de Responsabilitat Social.