La nova eina mostra gràficament l’impacte en el medi ambient dels desplaçaments amb vehicle privat i pretén conscienciar de la importància de moure’s amb transport públic. L’Ecocalculadora calcula automàticament les emissions de CO2 que s’eviten, la millora de la qualitat de l’aire, l’optimització del consum d’energia, l’estalvi econòmic que es genera, la reducció de la congestió viària i la disminució de la sinistralitat, segons cada itinerari.