L’actuació consisteix en la construcció d’un pou d’accés al túnel a la Via Augusta que obligarà a tallar al trànsit un carril per sentit entre el 20 de juliol i el 10 de setembre. L’excavació permetrà l’entrada del material i la maquinària necessaris per dur a terme, posteriorment, les millores a la via. L’actuació respon a la política d’FGC de renovació i millora constant de la xarxa ferroviària per mantenir un servei puntual i de qualitat.