Les obres han incrementat el confort dels usuaris i usuàries de l’estació i han millorat l’accessibilitat.