L’edifici del carrer dels Vergós, al barri de Sarrià de Barcelona, certifica el seu compromís ambiental amb el compliment de tots els criteris per minimitzar l’impacte sobre el medi. En tot Catalunya, vuit edificis d’ús d’oficines disposen d’aquesta certificació.