Entre el 25 de juny i el 10 de setembre s’interromprà el servei entre les estacions de Sant Quirze i Can Feu | Gràcia i entre el 13 d’agost i el 2 de setembre s’interromprà el servei entre les estacions de Bellaterra i Can Feu | Gràcia. Els caps de setmana del 9 i 10 de juny i del 16 i 17 de juny s’interromprà el servei entre les estacions de Sant Cugat i Hospital General i Sant Cugat i Volpelleres, respectivament. FGC oferirà servei d’autobús substitutori en els diferents trams afectats per garantir la mobilitat dels viatgers.