Índex de satisfacció del Client (ISC)

L’ISC, Índex de Satisfacció del Client, és l’indicador d’FGC que valora la qualitat del servei des del punt de vista del client. Mitjançant enquestes, els clients valoren 27 aspectes diferents del servei i es té en compte la valoració de la satisfacció de cada aspecte i la importància relativa que es dóna a cada un d’ells.

Es disposa així d’un indicador que oscil·la en el moment que les accions d’FGC són percebudes pel client, en funció de la importància que cada aspecte li mereix i de la variació de satisfacció que tal acció li ha produït.

L’indicador s’elabora anualment des de l’any 1987 i és pioner en el sector en l’anàlisi de la qualitat del servei des de l’òptica del client.

Com a eina de gestió, amb cada mesurament obtenim informació que ens permet incidir en els aspectes en els que cal actuar per continuar en el procés de millora continua de l’oferta del servei i es pot constatar quina ha estat l’evolució històrica de la qualitat percebuda en les dues línies, Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.

L’informe s’externalitza, ja que es realitzen fins a 1.000-1.200 enquestes d’opinió i FGC no disposa dels mitjans propis necessaris per a la realització de les enquestes ni la posterior explotació de les dades.

L’empresa adjudicatària que efectua el treball és una empresa homologada per la Generalitat de Catalunya dins del marc d’empreses homologades per la realització d’enquestes i estudis d’opinió.

isc

Data actualització: 21/03/2022
Freqüència actualització: Anual