La Bonanova

Estacio

ZONA 1

Serveis

Logo ascensor

Ascensor

Logo parking biciletes

Aparcament de bicicletes

Logo maes

Màquines per comprar bitllets

Logo pantalla informacion

Pantalles d’informació

Logo escales mecaniques

Escales mecàniques

Logo bicicleta

Bicing

Logo accessible

Accessibilitat

Descarrega’t els plànols

Logo PDF justificant

Esquema de la línia Barcelona-Vallès

Logo PDF justificant

Mapa de Zones