Les Planes

Estacio

ZONA 1

Serveis

Logo ascensor

Ascensor

Logo parking biciletes

Aparcament de bicicletes

Logo accessible

Accessibilitat

Logo parking

Aparcament de cotxes

Logo maes

Màquines per comprar bitllets

Logo pantalla informacion

Pantalles d’informació

Descarrega’t els plànols

Logo PDF justificant

Esquema de la línia Barcelona-Vallès

Logo PDF justificant

Mapa de Zones