AVISOS PERFIL DEL
CONTRACTANT

Per a l’ampliació de qualsevol informació referent al perfil de contractant d’FGC, podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea d’Aprovisionaments i Contractació:

Info logo

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Carrer dels Vergós, 44 08017,
Barcelona.
NIF: Q0801576J

+34 93 366 30 00
[email protected]

Horari del registre públic
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 hores, tot l’any.
Els dies 24 i 31 de desembre
romandrà tancat.

Icona informacio

Tens algun dubte?

Preguntes freqüents

Consulta les respostes a les preguntes més freqüents dels nostres usuaris.

Cessió explotació i arrendament de la cafeteria del Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat dels FGC

REFERÈNCIA PSP25/17

PUBLICACIÓ LICITACIÓ A PERFIL DE CONTRACTANT 07.03.2017

PRESSUPOST DE LICITACIÓ Valor mínim de licitació per cànon fix per al període inicial valorat en 300,00 € (base imposable)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS INFORMACIÓ

PLEC DE DESCRIPCIONS TÈCNIQUES INFORMACIÓ

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES 21.03.2017 · 14:00h.

RESULTAT D’OBERTURA INFORMACIÓ [data publicació al perfil: 24.03.2017]

EMPRESA/ES ADJUDICATÀRIA/ES / IMPORT Cap oferta presentada / € (IVA exclòs)

DATA D’ADJUDICACIÓ 13.04.2017 [data publicació al perfil: 13.04.2017]