Condicions generals de contractació

Condicions d’aplicació en les comandes formalitzades per FGC.

Portal del contractista

Condicions d’alta de proveïdors

Les empreses que hagin estat prèviament requerides per FGC per ser donades d’alta com a proveïdores, ja sigui mitjançant una petició d’oferta o a través d’un expedient de contractació, o bé que requereixin l’actualització d’alguna de les dades ja comunicades, han de presentar la documentació necessària per a aquesta finalitat i que es troba disponible a l’enllaç següent

Condicions per a la facturació electrònica

Les factures han d’arribar en format electrònic per mitjà del portal de facturació de la Generalitat de Catalunya (GEFACT) i s’hi ha de fer constar el número identificatiu de la recepció a FGC del subministrament, obra o servei.

[DOCUMENTS EN CONSTRUCCIÓ]

Coordinació d’activitats empresarials

Protocol d’actuació per a empreses externes que treballin en instal·lacions d’FGC

Civisme a FGC

Adhesió dels contractistes a la reducció de conductes incíviques