Condicions generals de contractació

Condicions d’aplicació en les comandes formalitzades per FGC.

Condicions d’alta de proveïdors

Les empreses que hagin estat prèviament requerides per FGC per ser donades d’alta com a proveïdores, ja sigui mitjançant una petició d’oferta o a través d’un expedient de contractació, o bé que requereixin l’actualització d’alguna de les dades ja comunicades, han de presentar la documentació necessària per a aquesta finalitat i que es troba disponible a l’enllaç següent

Condicions per a la facturació electrònica

Les factures han d’arribar en format electrònic per mitjà del portal de facturació de la Generalitat de Catalunya (GEFACT) i s’hi ha de fer constar el número identificatiu de la recepció a FGC del subministrament, obra o servei.

Coordinació d’activitats empresarials

Protocol d’actuació per a empreses externes que treballin en instal·lacions d’FGC

Civisme a FGC

Adhesió dels contractistes a la reducció de conductes incíviques

 

Sol·licitud d’autorització d’obres

Actuacions en zones de domini públic i infraestructures gestionades per FGC

Menú
X