AGENDA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 2030

L’Estratègia d’Activisme 2030 d’FGC desenvolupa en el seu eix 3 “#TriarElCamíSostenible” els reptes, objectius i projectes per afrontar l’emergència climàtica des d’un posicionament activista, i amb la implicació dels nostres grups d’interès.

FGC està alineada amb els objectius de l’Acord de París (COP21), els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el Pla per a la Implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

També participa en el Programa d’Acords Voluntaris, en els Compromisos d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i en les iniciatives Business Ambition for 1.5 C, Net Zero Commitment i Science Based Targets Initiative.

A FGC, tot això es concreta en els següents compromisos:

Esdevenir neutres en carboni en 2030
FGC s’ha compromès a aconseguir que no se superi en més d’1,5 graus l’increment de la temperatura per sobre dels nivells preindustrials, esdevenint “Net Zero” en carboni el 2030. En aquest sentit s’aplicaran objectius basats en la ciència per disminuir un 92 % les emissions directes i indirectes i un 57 % les de la cadena de valor. Aquestes accions es complementaran amb una estratègia de remoció i neutralització permanent d’un valor equivalent a les emissions residuals.

Impulsar la transició energètica
FGC redueix el consum d’electricitat a través de la gestió energètica, l’eficiència i la recerca i substituint el consum de combustibles fòssils. Des de l’any 2019 l’energia elèctrica es d’origen 100 % renovable i des del 2021, d’origen 100 % solar.

Promoure l’economia circular
FGC té prevista l’any 2022 la certificació “residu zero” de tots els seus centres industrials. En tots ells s’està treballant des de temps enrere per assolir una xifra de valorització de prop del 100 %, en el marc d’una dinàmica empresarial de gestió circular.
En aquest sentit, l’anàlisi del cicle de vida dels productes que FGC adquireix és un dels principals eixos del Model de Contractació Socialment Responsable de l’empresa.

Integrar l’adaptació al canvi climàtic en la planificació, la construcció i el manteniment d’infraestructures
FGC desenvoluparà l’Estratègia d’Adaptació 2030 que recollirà els impactes, la vulnerabilitat i les actuacions en curs, previstes o potencialment aplicables, per reduir els riscos associats al canvi climàtic amb impacte directe en l’activitat i en base a solucions tècniques i operatives.

Valoració, preservació i promoció del capital natural
FGC impulsarà accions de preservació i de promoció del capital natural mitjançant la valoració, preservació, promoció i creació de valor incrementant els beneficis que proveeixen aquests béns i serveis procedents de la natura i que conformen el Capital Natural relacionat amb l’entorn de les estacions de muntanya.