ESTRATÈGIA D'ACTIVISME 2030

A FGC volem donar resposta als reptes que se’ns presenten com a societat i com a país, i en el marc del nostre compromís amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, volem ser un referent en l’activisme corporatiu i l’impuls d’una gestió ètica, responsable i sostenible, implicant de manera activa als nostres grups d’interès.

L’Activisme d’FGC és valent i ambiciós, és un activisme ambiental, feminista, ètic, i creador d’oportunitats.

En aquest marc, hem elaborat l’Estratègia d’Activisme d’FGC 2020-2030, que a través de 4 eixos d’actuació, el plantejament de 10 reptes i el repte transversal per al foment de l’Activisme com a cultura corporativa, #JoSócActivista, permeti anar integrant reptes, objectius i projectes transformadors, per donar resposta a les noves necessitats de la societat i de l’entorn.

#SerÈtics

FGC vol convertir-se en un referent en l’àmbit de la gestió ètica, transparent i compromesa. S’avançarà en la publicació de dades obertes, el model de contractació socialment responsable integrat en la cadena de valor i la gestió de compliance per assolir en compromís ètic en la gestió de tota l’empresa.

#CréixerAmbLesPersones

FGC avançarà en la igualtat efectiva amb l’objectiu d’esdevenir una empresa paritària l’any 2025, i en la promoció del lideratge participatiu i processos de cocreació per fomentar la participació, la implicació i la suma de talent de totes les persones que formen part de la companyia.

#TriarElCamíSostenible

FGC preveu assolir la neutralitat de carboni l’any 2030 a través de les noves tecnologies, l’impuls dels esdeveniments sostenibles i l’economia verda i circular, i millorarà la resiliència a partir de l’adaptació de les infraestructures, dependències i serveis als efectes del canvi climàtic.

#GenerarOportunitats

FGC treballarà per generar ocupació de qualitat que permeti especialment l’arrelament de joves i dones en les localitats i els entorns rurals i en implementar plenament instal·lacions i serveis accessibles que respondran al disseny universal per l’accessibilitat.

Documentació

responsabilitat
Plantilla