MEMÒRIA RESPONSABILITAT SOCIAL

Aquí podeu consultar la memòria de responsabilitat social de forma completa.

Logo PDF justificant

Memòria anual FGC 2021

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2020

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2019

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2018

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2017

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2016

INFOGRÀFIQUES

Logo PDF justificant

Infogràfica 2021

Logo PDF justificant

Infogràfica 2020

Logo PDF justificant

Infogràfica 2019

Logo PDF justificant

Infogràfica 2018

Logo PDF justificant

Infogràfica 2017

Logo PDF justificant

Infogràfica 2016