MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

La memòria de sostenibilitat ambiental, social i de governança forma part de l’Informe Integrat de Gestió d’FGC.

Logo PDF justificant

Informe integrat de gestió d’FGC 2022

Logo PDF justificant

Memòria anual FGC 2021

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2020

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2019

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2018

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2017

Logo PDF justificant

Memòria de responsabilitat social 2016

RESUM INFOGRÀFIC

Logo PDF justificant

Resum infogràfic 2022

Logo PDF justificant

Infogràfica 2021

Logo PDF justificant

Infogràfica 2020

Logo PDF justificant

Infogràfica 2019

Logo PDF justificant

Infogràfica 2018

Logo PDF justificant

Infogràfica 2017

Logo PDF justificant

Infogràfica 2016